Život v přímém přenosu

Dnes si hraju s takovou úvahou. S jiným náhledem na momentální situaci. 

Život vždycky udržuje rovnováhu. Kde je světlo, je i temnota. Tudíž, kde je temnota, je zároveň i světlo. Nevnímám to jako dobro a zlo, v polaritním smyslu. Co mě na tom baví je, že tam, kde vnímáme temno, je vždy i možnost světla. A je fakt jen na nás, kde se chceme pohybovat. 

Co mi k tomu dál přišlo...

Další princip je, že v nás, v našem těle fungují dvě protichůdné síly. 

Jedna pozitivní vydávající, druhá negativní přijímající. Tyto dvě síly mezi sebou vytváří napětí. Z tohoto napětí se rodí život. Tento princip máme v sobě, ale je také všude venku. Je ve všem.
To, co se nyní děje, je prosté vyjádření života. 

Boj ani obrana není nutná, spíš se podvolujeme a pečlivě si vybíráme nitku, kterou sledujeme a podporujeme.  

Přítomno je vždy všechno. 

Rozdíl realit ale vždy ovlivní náš výběr a rozhodnutí. 

Můžeme vnímat obě síly a vybrat si živost. Ten silný živoucí tok mezi nimi. 

Můžeme vidět negativitu, můžeme vidět i pozitivitu. Obě síly - pokud jsou slepé, jsou stejně nebezpečné. 

Můžete se nechat omýt středem. Nechat na sebe působit obě a soustředit se na vědomí toho všeho. Uvolnit se přímo do středu živoucího toku. 

Tam najednou můžete objevit bezbřehost. Neomezenost. Krásu a nádheru. 

Toto oceánické místo voní jinak. 

Najednou jsou nám snadno dostupné všelijaké možnosti... 

Vzdát se této síle znamená neřídit se ani svou nejkrásnější představou, nepředpokládat  NIC. 

52 zobrazení
  • Black Facebook Icon