Souhrn informací k mé službě

Home > Články > Odpočinkové texty > Souhrn informací k mé službě
AAA
velikost textu
S lidmi nejraději pracuji intuitivně, ale tuto „koncepci“ mám stále na zřeteli. Zde se můžete podrobně seznámit s mým přístupem a nástroji, které používám.
1. Jídlo. Tato oblast našeho života má své místo. Nepreferuji žádný výživový styl. Ale apeluji na to, abychom se zbavili chemického nebo stimulujícího působení v našich tělech. Při jídle, které narušuje chemickou rovnováhu, rozbouří a zneklidňuje naši nervovou soustavu, je obtížné, ne-li nemožné, udržet vnitřní klid a uvolnění.
2. Tělo. Jeho uvolnění a narovnání. Zde bych doporučila jakýkoliv vědomý pohyb. Jóga, tanec, běh, jízda na kole, každému co jeho jest. Vědomý znamená, že své tělo u toho vnímám…, to mi pomáhá v dalších krocích.
3. Dech. Pro mě jeden z nejmocnějších nástrojů. Jednak pomáhá k uvědomování si sama sebe. Také k uvolnění těla i našich nervů. Prohloubení dechu do břicha nám nese sílu a stabilitu. Díky proudícímu dechu můžeme uvolnit emoční bloky. Sebemenší změna dýchání navozuje změny v autonomním nervovém systému, fyziologické reakce jsou podstatnou částí emoncionality. Schopnost dýchat normálně je hlavní pomůckou k navrácení emocionálního zdraví. Typy dýchání vyjadřují naší vnitřní situaci.
4. Návyky. Většina lidí se snaží změnit zvyky silou vůle. Osobně preferuji jiný přístup. Místo zabývání se nefunkčním návykem se soustředíme na láskyplný přístup k sobě a věnujeme svou pozornost vytváření nového, smysluplnějšího a zábavnějšího návyku. Tím ten starý ztratí na síle a sám přirozeně ustupuje.
5. Pěstování pravdivosti. Rozhodnutí nelhat, nemlžit, nevykrucovat se. Velmi to zjednodušuje život a vrací se spousta energie. Osvobozuje to a narovnává nám to páteř.
6. Pěstování vnitřní spokojenosti. Být spokojen a zároveň v harmonii s procesem změn – namísto bytí v chronickém neklidu, nespokojenosti a stagnaci. Změna postojů k situacím.
7. Pěstování pozornosti. Vedeme pozornost ke spirituálnímu rozměru života – k zažívání božské jednoty. Hledání zdrojů uvnitř sebe samotného. Toto považuji za základní stavební kámen, Jakmile toto v sobě zažehnete - už se navždycky máte o co opřít. Zažívání jednoty v sobě není náboženství! Je to naše přirozená schopnost, naprosto přirozený stav bytí, ve kterém jsme zcela naplněni a zároveń uvolněni.
 
V tomto druhu "terapie" se práce s tělem, dechem, zvyky, nevědomím a mezilidskými vztahy soustředí na objasnění překážek, předpojatostí a vnitřní rozdělenosti, jež brání osvobodit se, aby jste mohli zakoušet jednotu obsaženou uvnitř všech projevených konfliktů i mimo ně. Učíte se překonat nesoulad, přesáhnout svá omezení a vnímat stále rozsáhlejší jednotu, přičemž si současně ponecháváte svou integritu vědomé bytosti.
 
 
Jak je veden přístup k vám. Můj pracovní kodex.
1. Vy jste ten, kdo má zodpovědnost za to, co žijete. Namísto musím anebo měl bych – si mohu sám volit. Rozvíjíme vaši schopnost aktivně a nenásilně reagovat. Jsem podporou, průvodcem, ale ne zachráncem. Je to na vás -  a je to dobře - protože vy máte tu moc - zvládnout cokoliv. 
2. Doporučuji jen to, co sama žiji. Jsem příkladem v přístupech k sobě samému.
3. Nevytvářím si odstup, ale sdílím s vámi své zkušenosti.
4. Nepoužívám postupy, ale hledám přístupy právě k vám.
5. Naslouchám vám a nechávám se inspirovat, aniž bych si myslela, že něco vím nejlíp. Vaše vlastní postřehy jsou velmi cenné.
6. Jsem otevřená a nesoudící. Vědomě pěstuji bezpečný prostor, kde nejste nijak hodnoceni, kde nikdy nemůžete selhat. Nabízím vám k tomu i svou vlastní osobní stopu sebepřijímání.
7. Vedu vás k rozpoznávání dobrého v každé situaci. Obtížné chvíle jsou otevřené dveře, jež mohou vést k významnému růstu.
8. Přivádím vás k lehkosti a humoru.
9. Své vlastní prožitky jednoty nabízím ke spolusdílení. 

Krásná - Petra na cestě

Krásná - Petra na cestě
Cena: 250,00 Kč

Tanec divošky

Tanec divošky
Cena: 220,00 Kč

Audio balíček pro sebeléčení - CD

Audio balíček pro sebeléčení - CD
Cena: 250,00 Kč

Příběh ženy

Příběh ženy
Cena: 128,00 Kč

Krásná - Petra na cestě

Krásná - Petra na cestě
Cena: 250,00 Kč

Nejbližší akce

Individuální konzultace v Praze

Místo konání: Studio Osm, Srbská 2 Praha
Datum konání: 23.08.2019 - 23.08.2019.,
od: 10:00. - 18:00.
všechny akce

Přejete si, abych Vám byla podporou na Vaší cestě?

Třikrát do měsíce Vám zasílám své krátké originální texty, které nejsou nikde jinde publikovány. Slouží jako podpora, zamyšlení či podnět k tomu, jak lze svůj život maximálně a vědomě prožít.

Zde uveďte svůj e-mail. .

odhlášení

Napište mi

Ženy v pohodě na Facebooku

Navštivte také naše stránky na Facebooku

KONTAKT

+420 736 455 107
m.krepelkova@zenyvpohode.cz

E-book
můj příběh

PROBUZENÍ z pekla
aneb cesta k ŽIVOTU

stáhnout
E-book můj příběh